Geen O.K.R.V op Koningsdag 2023

 

Helaas kan de geplande Klassieker Rit op 27 april 2023 geen doorgang vinden. Dit spijt ons als organiserend comité van de O.K.R.V enorm om deelnemers, toeschouwers en organisatie te moeten teleurstellen.

Deze editie had voor iedereen een extra feestelijk tintje moeten krijgen in verband met het 20 jarig bestaan van de O.K.R.V…….  De draaiboeken lagen klaar, de rit uitgezet, programma gereed – en dan volgt er een fase waarin afspraken met andere betrokkenen niet gegarandeerd waren. Dit vormde een dermate groot risico omtrent veiligheid en verkeersafhandeling tijdens start en aankomst dat dit een breekpunt bleek. Tel daarbij op dat de invulling van de catering en het verkeersplan op het eindpunt ook niet conform de wensen gerealiseerd kon worden.
Dit alles heeft ons moeten doen besluiten de rit voor 2023 op Koningsdag geheel te annuleren. Teveel open einden leiden tot broddelwerk en dat is niet waar de O.K.R.V voor staat.
Op naar een mooie Klassieker Rit in 2024!
Bestuur Stichting O.K.R.V