De “ophokplicht” voor de overgangsregeling loopt weer af – nu wij nog!

We kunnen er weer vanaf 1 maart op uit met onze geliefde oldtimers. Het voorjaar begint al aardig te lonken en de roep om erop te trekken wordt sterker. Maar we weten nog steeds niet of, en in welke vorm samenkomsten mogelijk zijn rondom Koningsdag.  In het hele land zijn de geplande activiteiten aangepast en wordt vooral geadviseerd om virtueel de festiviteiten bij te wonen. Niet echt een prettig vooruitzicht…..

Het is echter een lastige uitdaging. Moeten we wel of geen rit voorbereiden? En hoe ga je dit in goede banen leiden? Is een individuele routerit wellicht een optie? En hoe voorkom je dat er toch teveel mensen bijeen komen? 

Een vergunning om een evenement als de O.K.R.V. te organiseren wordt het komende halfjaar niet afgegeven, en wil je ook niet omwille van de risico’s. We kunnen er dus zekerheidshalve al vanuit gaan de ook voor 2021 de geplande O.K.R.V. activiteiten op 27 april zoals we die traditioneel vormgeven geen doorgang kunnen vinden. Het is zuur om dat te moeten inzien, maar zolang we nog te maken hebben met een Covid-19 pandemie en onduidelijke exit strategieën vanuit de Overheid valt er het komende halfjaar bijzonder weinig te plannen voor een grootschaliger evenement.

Wellicht kunnen we na de zomerperiode een “uitgestelde” Koffieklets of iets met een een korte rit organiseren onder de noemer “a year after”  

Een “echte”O.K.R.V.  zit er dit jaar echter helaas niet in. Na de zomerperiode gaan we kijken welke opties we hebben om toch iets te organiseren. We houden jullie op de hoogte!