Algemene voorwaarden voor gebruikers van okrv.nl

Velp, februari 2020

 

Copyright 

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de Stichting Oranje Klassieker Rit Velp (OKRV) en rechthebbenden zoals vermeld bij de broninformatie. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Oranje Klassieker Rit Velp (OKRV) is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan het bestuur van de Oranje Klassieker Rit Velp (OKRV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Oranje Klassieker Rit Velp (OKRV) aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Oranje Klassieker Rit Velp (OKRV) geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaard op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 

Deze website is gebouwd en beschikbaar gesteld aan het bestuur van de Oranje Klassieker Rit Velp (OKRV)  door Michel Dubois  De verantwoording hiervoor beperkt zich uitsluitend tot de bouw, hosting, onderhoud en technische aanpassing van de website okrv.nl.

 

Informatie hierover kan worden opgevraagd bij:

 

Michel Dubois

Beeker Strasse 32 | 46446 Emmerich-Elten (DE) | admin@okrv.nl

© 2020 okrv.nl