Bolletje-Pijltje met afstanden

De rit wordt gereden volgens bol-pijl-systeem.

Uitleg navigatie methode Bol / Pijl:

Aan de hand van getekende situaties rijdt men een route van de bol naar de punt van de pijl in de aangegeven richting.
Alle situatietekeningen zijn genummerd en worden in opgaande volgorde gereden.
Tussen getekende situaties, volg de meest doorgaande weg, tot de volgende getekende situatie zich voordoet. Niet alle situaties hoeven ingetekend te zijn, zoals rotondes of kruisingen waar men rechtdoor moet rijden.

In een situatietekening zijn de afstanden bij benadering in 100 meters vermeld. Linksonder de situatietekening staat het aantal meters tot de volgende situatie. Rechtsonder de situatietekening staan de cumulatieve meters.

Vergeet nooit om bij de start de dagteller op 0 te zetten !